czwartek, 19 stycznia 2017


Bank Gospodarstwa Krajowego - logo
Od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. 
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.
Dofinansowanie w formie dotacji – "premii technologicznej" otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.  
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 6 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologicznePrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom