piątek, 27 stycznia 2017


fot. Joshua K. Jackson / unsplash.com CC0 1.0
Choć finansowanie badań naukowych w oparciu o otwarte konkursy grantowe od kilku lat, jest codziennością dla polskiej nauki, to taka forma dystrybucji środków na badania nie cieszy się powszechną aprobatą naukowców. Co prawda dostrzegają oni plusy wolnego rynku nauki, ale nie są one w stanie przesłonić im minusów.

Badania dotyczące wizerunku finansowania projektowego badań naukowych przeprowadziła wśród polskich naukowców dr Marzena Feldy (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy). Ze szczegółowymi informacjami o sposobie przeprowadzenia badania, można zapoznać się oglądając poniższy film.


Wyniki badań zostały opublikowane w artykule pt. "Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika?", który ukazał się w czasopiśmie "Marketing instytucji naukowych i badawczych" nr 4(22)/2016.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zalety i wady projektowego finansowania nauki, które dostrzegają polscy naukowcy.

Plusy
 • granty stanowią źródło dodatkowych środków finansowych, które gwarantują wolność badawczą;
 • granty umożliwiają wygospodarowanie budżetów na szkolenia i wyjazdy konferencyjne;
 • na wiele sposobów przyczyniają się też do rozwoju kariery naukowej;
 • uczą formułowania celów badawczych i dyscypliny na etapie realizacji badań;
 • pozwalają budować sieć kontaktów i prowadzić współpracę międzynarodową;
 • dają uznanie ze strony przełożonych i całego środowiska naukowego.

Minusy
 • odczuwanie presji na zdobywanie grantów;
 • brak środków na badania;
 • niepewność w zakresie planów badawczych i braku stabilności zatrudnienia;
 • presja na pozyskiwanie finansowania projektowego wśród młodych naukowców (nierzadko skutkuje to rezygnacją z karier naukowych i odchodzeniem z sektora nauki najzdolniejszych jednostek);
 • finansowanie grantów przez tylko kilka lat utrudnia pozyskiwanie wartościowych pracowników naukowych i wymusza rozstawanie się z nimi po zakończeniu projektu;
 • brak długofalowego finansowania skutkuje unikaniem podejmowania ryzykownych badań;
 • nacisk środowiska, w którym "wypada mieć grant";
 • konieczność podporządkowania swojej kariery naukowej pod harmonogram konkursów;
 • kłopotliwe i liczne kontrole, przygotowywanie raportów i rozliczanie środków finansowych;
 • przy rozliczaniu projektu zbyt dużo uwagi jest poświęcane sprawom formalnym, z zaniedbaniem kwestii merytorycznych;
 • szczególnie uciążliwe obciążenie biurokracją związaną z procedurami zamówień publicznych, które powodują przestoje i ograniczają czas na czynności badawcze;
 • niekompetentni i nierzetelni recenzenci.

Przywołane powyżej głosy naukowców, to tylko niewielki fragment wyników z badań dr Feldy. Zachęcamy do zapoznania się z cały artykułem pt.  "Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika?", który dostępny jest w otwartym dostępie na stronie internetowej czasopisma "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych".

Zdjęcie we wpisie: fot. Joshua K. Jackson / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom