środa, 18 stycznia 2017


Logo ERA-NET Neuron II
Do 14 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II konkursu ERA-NET. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłaszane projekty muszą zawierać się w następującej tematyce:
  • Fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology of synaptopathies. This may include the development of innovative or shared resources and new technologies for prevention, diagnosis or therapy of disease.
  • Clinical research, including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies for prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key role.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na stronie internetowej http://www.neuron-eranet.eu/.



Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom