wtorek, 31 stycznia 2017


Logo programu Eurostars
Do 2 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Eurostars 2. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązane współpracy międzynarodowej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać wnioskodawcy, w skład których wchodzi przynajmniej dwóch partnerów z przynajmniej dwóch krajów uczestniczących w programie Eurostars. Listę krajów uczestniczących w programie można znaleźć na stronie https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe.

W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków. Organizatorzy zastrzegają jednak, że wyniki projektu mogą mieć zastosowanie tylko do celów cywilnych. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia wyników projektu w okresie do dwóch lat po zakończeniu jego realizacji. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom