czwartek, 26 stycznia 2017


Logo programu FLAG-ERA
Do 14 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu FLAG-ERA 2017 - Graphene. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na prowadzenie międzynarodowych badań naukowych w zakresie technologii grafenowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach, NCBiR przeznaczy 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konkursu można zgłaszać projekty, które zawierają się w następującej tematyce:  Graphene JTC areas - Applied research and innovation
  • In-situ and ex-situ quality control of GRMs;
  • Controlling doping in high quality large-area graphene;
  • GRMs for smart textiles;
  • Functional coatings using GRMs;
  • GRMs for corrosion prevention and as lubricants;
  • GRMs for thermal management and thermoelectrics;
  • Biorecognition of specific disease markers using GRMs;
  • Highly selective gas sensors based on GRMs;
  • GRM-based bioelectronic technologies.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej flagera.eu oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom