poniedziałek, 16 stycznia 2017


Logo Fundacji im. Stefana BatoregoDo 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Funduszu „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka na stypendia dla przyszłych studentów. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 630 zł.

W regulaminie konkursu przewidziano także możliwość otrzymania tzw. stypendium rekrutacyjnego. Może być ono przeznaczone na wydatki związane z kosztami rekrutacji na studia - opłata rekrutacyjna, dojazd na uczelnię, nocleg. Wysokość dodatkowego stypendium wynosi 600 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • zdają maturę w danym roku szkolnym;
  • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
  • pochodzą z niezamożnych rodzin;
  • otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse Fundacji im. Stefana Batorego.
Poprawnie przygotowane zgłoszenie kandydata na stypendium, musi zawierać następujące elementy:
  • wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
  • kopię świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum.
Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka jest obsługiwany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszy Powierzonych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom