czwartek, 5 stycznia 2017


Giełda Papierów Wartościowych - logo
Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę licencjacką i pracę magisterską dotyczącą rynku kapitałowego. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 zł.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską mogą natomiast  udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

W ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie przyznane zostaną następujące nagrody:
  • za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł;
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie - wyróżnienie niepieniężne.
W ramach konkursu na najlepsze prace licencjackie przyznane zostaną następujące nagrody:
  • za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł oraz bezpłatny staż na GPW;
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace licencjackie - bezpłatny staż na GPW.
Szczegółowe informacje o konkursie na prace licencjackie i magisterskie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom