poniedziałek, 23 stycznia 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 22 lutego 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkursu InnoNeuroPharm. Budżet konkursu wynosi 190 mln zł.

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których zakres dotyczy następującej tematyki:
  • Innowacyjne produkty lecznicze
  • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
  • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny
  • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
  • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.
Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z wnioskami w ramach konkursu InnoNeuroPharm mogą występować:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 40 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom