czwartek, 5 stycznia 2017


fot. Gozha Net / unsplash.com CC0 1.0
Do 28 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z zakresu prawa rolnego. Zgodnie z informacjami organizatorów pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Celem konkursu jest
  • upamiętnienie postaci oraz dorobku naukowego i społecznego Profesora Andrzeja Stelmachowskiego,
  • propagowanie badań nad prawną problematyką rolnictwa i wsi, a także problematyką rolno-żywnościową i rolno-środowiskową,
  • propagowanie badań nad rolnym prawem europejskim i międzynarodowym oraz procesem jego stosowania w Polsce.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Zdjęcie we wpisie: fot. Gozha Netunsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom