piątek, 13 stycznia 2017


Rzecznik Finansowy - logo
Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na prace naukowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Celem konkursu jest wspieranie badań nad problematyką ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego oraz popularyzacja osiągnięć w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowy. Organizatorzy precyzują, że przedmiotem konkursu są:
  • prace doktorskie obronione w latach 2015 - 2016,
  • prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2016.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace, napisane w języku polskim, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom