wtorek, 24 stycznia 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 23 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko - ukraińskiego konkurs na wymianę osobową na lata 2018-2019. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na finansowanie wymiany osobowej podróży i krótkich pobytów uczestników polsko - ukraińskich projektów badawczych.

Zgodnie z informacjami MNiSW:
W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615), MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu.
Dla konkursu ustalone zostały następujące obszary priorytetowe:
  • technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
  • energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna);
  • ekologia i ochrona środowiska;
  • nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
  • nowe materiały;
  • nauki humanistyczne i społeczne;
  • technologie obronne.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom