piątek, 20 stycznia 2017


Logo Fundacji im. Janusza Kurtyki
Do 10 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę im. Janusza Kurtyki. Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Temat edycji 2017 - Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami – dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX w.

Zgodnie z informacjami organizatorów adresatami nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2017 r.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autora pracy. Zgłoszenie opracowania może zostać przesłane za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Formą nagrody dla laureata konkursu jest przetłumaczenie publikacji na język angielski oraz wydanie jej na rynku zagranicznym. W 2017 r. będą to Stany Zjednoczone.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom