wtorek, 24 stycznia 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Do nagrody Ministra mogą być zgłaszani kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie - w tym pracujący za granicą - oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Zgodnie z zasadami konkursu kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
  • rady naukowe, 
  • rady wydziałów,
  • organy reprezentujące inne jednostki naukowe,
  • organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki,
  • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
  • komitety Polskiej Akademii Nauk.
W ocenie złożonych wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:
  • badania podstawowe - oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej,
  • badania na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju,
  • badania na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej.
Informacja o konkursie na stronie MNiSWPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom