wtorek, 31 stycznia 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 31 stycznia 2017 r. do 2 marca 20167r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 46 618 070,36 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %; 
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %; 
  • duże przedsiębiorstwa: 50 %.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom