poniedziałek, 23 stycznia 2017


Türkiye Bursları – Türkiye Scholarships
Do 17 lutego 2017 r. trwa nabór na stypendia na studia magisterskie oraz studia doktoranckie na uczelniach w Turcji. Konkurs adresowany jest do kandydatów z całego świata. Przy ocenie wniosków pod uwagę będzie brane spełnianie wymogów merytorycznych oraz osiągnięcia akademickie i społeczne.

Zgodnie z informacjami organizatorów osoby, które ubiegają się o stypendium na studia magisterskie, nie mogą być urodzone wcześniej niż 1 stycznia 1987 r. Osoby ubiegające się o stypendium na studia doktoranckie nie mogą być urodzone wcześniej niż 1 stycznia 1982 r. 

Osoby ubiegające się o stypendium muszą być absolwentami programu w odniesieniu do poziomu stypendialnego o jaki się ubiegają. Składając aplikację o stypendium na studia magisterskie należy posiadać dyplom ukończenia studiów 1-stopnia. Składając aplikację o stypendium na studia doktoranckie należy posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich. Nie można wnioskować o stypendia na tok studium, którego jest się obecnie uczestnikiem.

Wnioski stypendialne można składać tylko przez system aplikacyjny organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom