wtorek, 17 stycznia 2017


Three Minute Thesis®
Do 29 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Three Minute Thesis®. Przedmiotem Konkursu 3MT® jest wyłonienie najlepszej trzyminutowej prezentacji ustnej na temat prowadzonej w ramach doktoratu pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, wygłoszonej przed publicznością i Jury w trakcie trwania Konkursu 3MT®.

Zgodnie z informacjami organizatorów przy ocenie wystąpień pod uwagę będą brane:
 • Zrozumienie – stopień, w jakim prezentacja pozwala publiczności zrozumieć badania;
 • Zaangażowanie – wzbudzenie zainteresowania wśród odbiorców;
 • Styl komunikacji – język prezentacji adekwatny dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.
W konkursie mogą wziąć udział osoby z następujących uczelni:
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom