czwartek, 26 stycznia 2017


fot. Anastasia Zhenina / unsplash.com CC0 1.0
Na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016. Zgodnie z informacjami MNiSW w wykazie zamieszczone są wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w przynajmniej jednym wykazie, który obowiązywał w poszczególnych latach z okresu 2013-2016.

Jak informuje ministerstwo za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
Ministerstwo udostępniło także bazy z wykazami czasopism. Są one dostępne w dwóch wersjach:

Zdjęcie we wpisie: fot. Anastasia Zheninaunsplash.com CC0 1.0



Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom