wtorek, 7 lutego 2017


Logo konkursu ERA MINI
Do 5 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu ERA-MIN 2. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na realizację międzynarodowych badań naukowych dotyczących nieenergetycznych, nierolniczych surowców. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w prowadzonych badaniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami NCBiR zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Supply of raw materials from exploration and mining
2. Design
3. Processing, Production and Remanufacturing
4. Recycling of End-of-Life Products
5. Cross-cutting topics:
  • New business models,
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
  • Social acceptance and trust/public perception of raw materials.
Jak informuje NCBiR polskie podmioty mogą składać tylko projekty dotyczące tematów od 1 do 4.

Strona internetowa I edycji konkursu ERA-MINI 2Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom