piątek, 3 lutego 2017


Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
Do 15 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji warsztatów Foundations in English Academic Writing & Speaking. Bezpłatne warsztaty adresowane są do osób, które wybierają się na zagraniczny staż lub konferencję naukową, planują aplikować o fellowship w renomowanych ośrodkach naukowych, zamierzają wprowadzać wyniki swoich badań do obiegu międzynarodowego oraz chcą mówić i pisać po angielsku pewnie, ciekawie i przekonująco dla zagranicznego odbiorcy.

Warsztaty obejmują 9 spotkań po 90 min.  Są przeznaczone dla zaawansowanych magistrantów, doktorantów oraz badaczy, reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne.

Jak informują organizatorzy na warsztatach:
  • Porozmawiasz o swoich zainteresowaniach badawczych i intelektualnych
  • Sformułujesz główne tezy swojej pracy naukowej bądź artykułu
  • Przećwiczysz wystąpienie konferencyjne (bez kartki) oraz odpowiesz na pytania z sali
  • Napiszesz kilka krótkich tekstów
  • Skomentujesz pracę innych uczestników warsztatów
  • Dowiesz się jak przygotować artykuł naukowy w języku angielskim
  • Krytycznie przeanalizujesz teksty już publikowane
Terminy spotkań: 24.02, 10.03, 24.03, 7.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06 (godz. 10-12).

Ważne: Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w całości w języku angielskim.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Foundations in English Academic Writing & Speaking.

Foundations in English Academic Writing & Speaking. II edycja warsztatów OBnT - plakat reklamujący 
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom