środa, 8 lutego 2017


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 2 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium, które umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium trwa od 4 do 9 miesięcy i przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.  

Organizatorzy przedstawiają dwie uczelnie, w których możliwa jest realizacja stypendium:
  • University of Washington w Seattle (UW) – kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej, z zakresu sztuki w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej; kursy dotyczące wpływu kultury Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie;
  • University of Illinois w Chicago (UIC) – kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.
Wsparcie ze strony organizatorów w ramach stypendium może obejmować:
  • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (do kwoty 1 500 dolarów).
  • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z instytucją goszczącą oraz Council for International Exchange of Scholars (CIES).
  • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.
  • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu.
  • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania jednego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom