czwartek, 16 lutego 2017


Logo konkursu o Nagrodę Identitas
Do 30 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla humanistów od Fundacji Identitas. Konkurs adresowany jest do studentów trzeciego, czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych. W ramach konkursu przyznanych zostanie do dziesięciu stypendiów. Ich wysokość wyniesie od 2 000 zł do 20 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, musi być realizowany samodzielnie. Do zgłoszenia należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4);
  • opinię opiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora, w dziedzinie, której dotyczy projekt;
  • średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu);
  • dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród , czy stypendiów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom