czwartek, 16 lutego 2017


Logo konkursu Impuls do biznesu
Do 17 marca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do IV edycji konkursu Impuls do biznesu. Konkurs jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Autor najlepszego pomysłu otrzyma 100 000 zł. Pula nagród w konkursie wynosi 320 000 zł.

Jak informują organizatorzy w obecnej edycji konkursu, nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:
  • nowoczesne technologie w medycynie;
  • nowoczesne technologie w produkcji i usługach
 Wnioskodawca w konkursie musi spełniać także następujące warunki:
  • posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe, w przypadku gdy projekt jest już realizowany;
  • udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np. w ujęciu geograficznym lub sprzedażowym;
  • udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności (max. 12 miesięcy);
  • posiadać zespół kluczowych osób, które będą zaangażowane w projekt przez minimalny czas (3-6 lat).
Najlepszym z projektów, w zależności od kategorii, może zostać zaproponowana inwestycja kapitałowa we wspólne przedsięwzięcie. Górna kwota inwestycji to 10 mln zł na jeden projekt.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom