poniedziałek, 27 lutego 2017


fot. Claire Anderson / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Unii Europejskiej oraz zachęcenie studentów do bliższego zapoznania się z tą problematyką. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 franków szwajcarskich.

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku prawo na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskując tytuł magistra oraz nadesłała zgłoszenie. 

W konkursie mogą brać udział prace, które zostały obronione z pozytywną oceną egzaminacyjną w okresie między 1 stycznia 2016 r. a 15 września 2017 r.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Claire Andersonunsplash.com CC0 1.0  Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom