czwartek, 2 lutego 2017


Kultura Paryska - logo
Do 1 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 17 000 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i doktorskie, które zostały obronione w latach 2015-2017. Prace, zgłoszone do konkursu, nie mogą zostać opublikowane w całości przed ogłoszeniem wyników konkursu.

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, związane merytorycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu i "Kultury" oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli (przede wszystkim Jerzego Giedroycia) oraz związanych z Instytutem Literackim twórców. 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda główna w kategorii prac magisterskich - 7 000 zł;
  • nagroda główna w kategorii prac doktorskich - 10 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom