wtorek, 28 lutego 2017


Herb województwa opolskiego
Do 20 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Budżet konkursu wynosi 50 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 000 zł. Minimalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 3 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać projekty:
  • służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  • służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.
Środki uzyskane w ramach złożonego wniosku mogą być przeznaczone na pokrycie do 50 % ogólnej wartości projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom