poniedziałek, 13 lutego 2017


fot. Negative Space / unsplash.com CC0 1.0 Do 21 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 13. edycji konkursu o nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Konkurs adresowany jest do osób, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie ukończyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych). Nagroda w bieżącej edycji wynosi 12 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcami mogą być osoby, które spełniają kryterium wieku oraz:
  • są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub
  • otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej konkursu.


Zdjęcie we wpisie: fot. Negative Spaceunsplash.com CC0 1.0 Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom