wtorek, 14 lutego 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 14 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkurs WoodINN. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konkursu można zgłaszać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
  • Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego
  • Innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych
  • Innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim.

Wnioski do konkursu mogą składać:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1,5 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 12 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom