środa, 1 lutego 2017


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs nr  POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17, którego celem jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów z wnioskami w ramach konkursu mogą występować wyłącznie szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom