piątek, 17 lutego 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 19 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2018/2019. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Zgodnie z regulaminem konkursu można składać wnioski z dowolnej dziedziny nauki. W aktualnym naborze wniosków preferowane będą jednak wnioski, w ramach których realizowane będą projekty podejmujące następujące zagadnienia:
  • energia;
  • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza;
  • zrównoważony rozwój;
  • agronomia i bezpieczeństwo żywności;
  • nano- i biotechnologie;
  • nauki o życiu;
  • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne.
Organizator konkursu po stronie polskiej - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - informuje, że środki przyznawane stronie polskiej i francuskiej, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej, czyli podróży i krótkich pobytów.

Projekty wymiany osobowej Polonium finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Strona internetowa konkursu Polonium
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom