środa, 15 lutego 2017


Dron podczas Pikniku Naukowego w 2014 r. - fot. www.granty-na-badania.com
Jak informuje "Rzeczpospolita" jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może otworzyć pierwszy konkurs na innowacje, który wzorowany będzie na amerykańskich tzw. Grand Challenges. Celem konkursu będzie zachęcenie polskich naukowców do większej aktywności.

Z informacji gazety wynika, że w ramach finansowanego przez NCBiR konkursu, wnioskodawcy będą mieli do rozwiązania wskazany i ściśle określony problem.  Zaangażowanie w konkurs zróżnicowanej grupy innowatorów - od studentów, poprzez pasjonatów, aż po interdyscyplinarne zespoły - ma ułatwić tworzenie przełomowych rozwiązań.

"Rzeczpospolita" jako prawdopodobną tematykę pierwszych konkursów w ramach Grand Challenges wskazuje projekty związane z wykorzystaniem rozproszonych mocy obliczeniowych oraz z dronami i samochodami elektrycznymi. 

W 2016 r. NCBiR organizowało już nabór wniosków o podobnej tematyce w ramach programu INNOSBZ. Jego zakres tematyczny dotyczył projektów związanych z bezzałogowymi statkami. W marcu 2017 r. w Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie się zaś nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1. Badania na rynek. Jeden z modułów konkursu dedykowany jest elektromobilności.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom