poniedziałek, 6 lutego 2017


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 30 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach wspólnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na wymianę akademicką przy realizacji projektów badawczych na lata 2018-2019. Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców między Polską a Niemcami.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, które będzie realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów. We wniosku należy przedstawić szczegóły tego przedsięwzięcia: cel naukowy, zakres, nowe elementy w zakresie współpracy naukowej polsko-niemieckiej.

W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju partnera. Maksymalny jednorazowy czas pobytu u partnera, który podlega wspieraniu,  to:  1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące  w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.

Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7 500 euro rocznie. Wsparcie finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi odpowiednio:
  • 89 euro/ dzień  przy pobycie do 22 dni;
  • 2 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.
Dla studentów, absolwentów  i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:
  • 44 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
  • 1 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca;
  • 33 euro przy pobycie od 31 do 50 dni.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom