poniedziałek, 20 lutego 2017


Logo Ośrodka Pamięć i Przyszłość
Do 13 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach III edycji konkursu na stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób, które prowadzą badania nad działalnością i dziedzictwem Żołnierzy Wyklętych. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy 8-miesięczne stypendia. Wysokość każdego z nich będzie wynosiła 2 000 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można projekty, które mają charakter:
  • popularyzatorski;
  • edukacyjny;
  • naukowy.
Stypendium będzie wypłacane od kwietnia 2017 r. Finansowany projekt musi zostać ukończony do dnia 2 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom