poniedziałek, 13 lutego 2017


Logo Institut Francais
Do 16 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy. Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 euro pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Stypendium trwa jeden miesiąc i musi zostać zrealizowane od 15 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Stypendysta naukowiec otrzymuje 1 375 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendium pokrywa także:
  • koszty ubezpieczenia;
  • koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji;
  • możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie
Szczegółowe informacje o konkursie oraz wykaz priorytetowych dziedzin na 2017 r. można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu.


Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy - plakat


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom