środa, 8 lutego 2017


Logo Akademii Liderów Rynku Kapitałowego
Do 17 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Celem Akademii jest stworzenie programu edukacyjnego jako instytucji kształcącej przyszłe elity świata finansów w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów grupą docelową akademii są studenci trzeciego, czwartego, piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych. Wnioskodawcy nie mogą w chwili złożenia aplikacji mieć ukończonego 26 roku życia.

Akademia realizuje swój cel przez zapewnienie grupie 30 utalentowanych studentów i absolwentów, 2-tygodniowego, bezpłatnego szkolenia oraz  odbycie co najmniej 2-miesięcznego, płatnego stażu w podmiotach, będących wiodącymi uczestnikami rynku kapitałowego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom