poniedziałek, 13 marca 2017


Logo Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoDo 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 oraz prace doktorskie obronione w latach 2007-2017. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 7 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace związane z następującą tematyką:
  • Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
  • Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
  • Służby specjalne – historia, teraźniejszość.
  • Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania.
Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przygotowali następujące nagrody:
  • I nagroda finansowa - 3 000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego";
  • II nagroda finansowa - 2 500 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego";
  • III nagroda finansowa - 2 000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego".
Organizatorzy planują także przyznanie nagród rzeczowych.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom