środa, 8 marca 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w kwietniu. Ich tematyka będzie dotyczyła pisania artykułów naukowych, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, wywiadu jawnoźródłowego. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę:


Wywiad jawnoźródłowy (OSINT) - techniki i narzędzia pozyskiwania informacji z otwartych źródeł

Pierwszy w Polsce otwarty trening OSINT, prezentujący najbardziej skuteczne i aktualne metody wywiadu jawnoźródłowego z wykorzystaniem technologii internetowych i nie tylko. Ponad 100 zaawansowanych technik pozyskiwania informacji w intensywnym, dwudniowym treningu, wzbogaconym elementami informatyki śledczej oraz wywiadu gospodarczego.

Umiejętności uzyskane na treningu:

  • poszerzenie kompetencji z zakresu pozyskiwania informacji
  • zaawansowana analiza informacji
  • podstawy wywiadu gospodarczego
Szczegółowy PROGRAM seminarium: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/osint/index.php
 

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
  • 1950 zł + 23% VAT RABAT 10%  1755 zł + VAT dla uczestników korzystających z własnego laptopa
  • 2100 zł + 23% VAT RABAT 10% 1890 zł + VAT dla uczestników korzystających z komputera organizatora
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl


Pisanie artykułów naukowych

Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism.

Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.

Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Szczegółowy PROGRAM seminarium: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/pan/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
  • 850 zł + 23% VAT RABAT 10% 765 zł + VAT
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plPomoc materialna dla studentów i doktorantów od 1 października 2017 r. - poziom podstawowy

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów: pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, czy członkowie komisji stypendialnych I instancji. Chodzi tu o osoby, które dopiero rozpoczynają pracę związaną z przyznawaniem stypendiów i zapomóg, jak również te, których staż pracy jest niewielki, czy też po np. urlopie wracają do pracy i w zakresie ich zadań będzie przyznawanie tytułowej pomocy. Celem szkolenia jest wprowadzenie do pomocy materialnej, zaprezentowanie najnowszych zmian oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

Problematyka pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest złożona. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Stąd też liczne skargi studentów i doktorantów do sądów administracyjnych. Nie bez znaczenia są też kolejne zmiany w zakresie pomocy materialnej, co generuje obowiązek aktualizacji wiedzy. Celem szkolenia jest więc omówienie podstawowych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta i na przykładzie stypendium socjalnego ukazanie praktycznych aspektów postępowania oraz odpowiedniego stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopełnieniem jest problematyka przyznawania zapomóg oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów). Szkolenie obejmuje również takie treści jak: status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, system organów stypendialnych i organizacji pracy. Na uwagę zasługuje praktyczny aspekt szkolenia (m.in. elementy decyzji stypendialnych), zaś jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować podstawowe zagadnienia pomocne w procesie przyznawania pomocy materialnej.


Szczegółowy PROGRAM seminarium: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/pm/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
  • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT
  • 1200 zł + 23% VAT RABAT 10% 1080 zł + VAT - udział w warsztatach w dniu 26 kwietnia (poziom podstawowy) oraz 27 kwietnia (poziom średniozaawansowany)
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plPomoc materialna dla studentów i doktorantów od 1 października 2017 r. - poziom średniozaawansowany 

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przyznawanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych PAN, przede wszystkich kierowników działów spraw studenckich, sekcji ds. pomocy materialnej, przewodniczących komisji stypendialnych, kierowników studiów doktoranckich, dziekanatów itd. Problematyka, zgodnie z tematem, obejmuje bowiem zagadnienia związane z pomocą, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

O złożonym charakterze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów świadczy liczba skarg do sądów administracyjnych. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Celem szkolenia jest więc omówienie tytułowego zagadnienia ze szczególnych uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz zaprezentowanie wybranych problemów związanych z przyznawaniem pomocy materialnej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady związane ze statusem studenta i doktoranta w kontekście prawa do pomocy materialnej, ale również: system organów stypendialnych, przesłanki przyznawania świadczeń oraz praktyczne aspekty postępowania administracyjnego w przedmiocie pomocy materialnej.

Na uwagę zasługuje praktyczny aspekt szkolenia (m.in. elementy decyzji stypendialnych), zaś jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej.


Szczegółowy PROGRAM seminarium: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/pmr/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
  • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT
  • 1200 zł + 23% VAT RABAT 10% 1080 zł + VAT - udział w warsztatach w dniu 26 kwietnia (poziom podstawowy) oraz 27 kwietnia (poziom średniozaawansowany)
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; www.cpi.com.pl tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom