czwartek, 30 marca 2017


Herb miasta Częstochowa
Do 18 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne prezydenta miasta Częstochowy. O stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
  • literatura,
  • muzyka,
  • sztuki plastyczne,
  • teatr,
  • film,
  • taniec,
  • upowszechnianie kultury,
  • ochrona dóbr kultury,
  • opieka nad zabytkami.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom