poniedziałek, 20 marca 2017


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 euro. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków okres rozpoczęcia stypendium musi przypadać od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom