czwartek, 16 marca 2017


Akademia Górniczo-Hutnicza - logo
Do 13 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na hasło związane z obchodami setnej rocznicy otwarcia Akademii Górniczo-Hutniczej. Zgodnie z informacjami organizatorów hasło powinno być oryginalne, czytelne i łatwe do zapamiętania. Autor najlepszego hasła otrzyma nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Jak informują organizatorzy  zwycięskie hasło będzie publikowane w materiałach informacyjno-promocyjnych organizatora, jak też we wszelkich materiałach dotyczących obchodów 100-lecia AGH, a w szczególności: na stronie 
  • internetowej organizatora, 
  • na stronie internetowej obchodów 100-lecia AGH, 
  • w Internecie, w środkach masowego przekazu, 
  • w innych materiałach wydawanych w formie drukowanej, elektronicznej i cyfrowej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom