piątek, 10 marca 2017


Logo Politechniki Krakowskiej
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 11. edycji konkursu Innovator Małopolski. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich firm oraz start-upów, które mają swoją siedzibę w Małopolsce. Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki.

Jak informują organizatorzy konkursu, którymi są Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, od firm zgłaszających się do konkursu oczekuje się, że będą:
mogły poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych wywodzących się z polskich jednostek naukowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom