piątek, 3 marca 2017


Logo konkursu Innowator Śląska
Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Innowator Śląska 2016. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnego śląskiego przedsiębiorstwa oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego. W ramach konkursu do zdobycia jest nagroda w wysokości 10 000 zł oraz bezpłatna promocja najlepszych projektów.

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać:
  • mikroprzedsiębiorcy,
  • mali przedsiębiorcy,
  • średni przedsiębiorcy,
  • instytucje sektora badawczo-rozwojowego.
Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, jest posiadanie siedziby w województwie śląskim. 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:
  • Nagroda specjalna Prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10 000 zł dla jednego rozwiązania wybranego spośród czterech najbardziej innowacyjnych w konkursie, ufundowana przez Prezesa GAPR sp. z o.o
  • Sponsorowany artykuł w lokalnej prasie
  • Grawerowany dyplom "Innowator Śląska 2016"
  • Promocja z wykorzystaniem narzędzi projektu Enterprise Europe NetworkPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom