środa, 22 marca 2017


Logo konkursu Wspieramy rozwój
Łącznie 700 tys. zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty - m.in. uczelnie i instytucje naukowe - realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje pomysły do 21 kwietnia 2017 r.


Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł

Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m.in.:
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • organizacje charytatywne,
 • fundacje (z wyłączeniem fundacji firm)
 • instytucje kultury i pamięci,
 • uczelnie oraz instytucje naukowe,
 • organizacje sportowe,
 • stowarzyszenia,
 • związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki służb mundurowych.
Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach: 
 • Nauka i rozwój 
 • Edukacja i sport
 • Kultura 
 • Inicjatywa społeczna.
W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł –  3 granty, 5 tys. zł – 5 grantów. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom