poniedziałek, 27 marca 2017


Logo tygodnika Polityka
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach trzeciej edycji konkursu tygodnika Polityka na pracę magisterską dotyczącą historii PRL. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie napisane w języku polskim i obronione w roku 2016 oraz 2017. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.

Zgodnie z regulaminem prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie dotyczące historii Polski w latach 1945–1989.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom