czwartek, 2 marca 2017


Logo Ministerstwa Środowiska
Do 7 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla studentów kierunków artystycznych na logo Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Polsce w 2018 r. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 12 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca status studenta uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego w obszarze sztuki. Regulamin konkursu nie zezwala na składanie prac zbiorowych.

Logo będzie stanowić podstawę do opracowania systemu identyfikacji wizualnej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom