czwartek, 23 marca 2017


fot. Liane Metzler / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie dotyczące piłki nożnej. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce, a ich obszar tematyczny winien być osadzony w szeroko rozumianej problematyce pomorskiej piłki nożnej. Pula nagród w konkursie wynosi 3 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów obszar badawczy zgłaszanych prac winien oscylować wokół zagadnień teorii treningu i walki sportowej, humanistycznych aspektów piłki nożnej, społecznych kwestii sportu piłkarskiego, ekonomicznych uwarunkowań futbolu, prawno-organizacyjnych obwarowań sportu piłki nożnej, metodycznych rozwiązań w szkoleniu piłkarskim itp.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w 2017 r. W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • najlepsza praca magisterska - 2 000 zł,
  • najlepsza praca licencjacka - 1 500 zł,
  • wyróżnienia - nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje o konkursie może znaleźć jego w jego regulaminie, który dostępny jest na stornie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Liane Metzler unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom