wtorek, 28 marca 2017


Ordo Iuris - logo
Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie na temat ochrony życia ludzkiego. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prace z zakresu następujących dyscyplin naukowych: 
  • filozofii, 
  • teologii, 
  • historii, 
  • historii sztuki, 
  • socjologii, 
  • nauk o polityce,
  • nauk prawnych.
Autor najlepszej pracy magisterskiej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 000 zł. Autor najlepszego doktoratu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora (prace magisterskie) (prace doktorskie).
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom