poniedziałek, 6 marca 2017


Web of Science
Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na marcowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących selekcji źródeł do bazy Web of Science Core Collection oaz indeksowania czasopism naukowych. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:
  • Jak wygląda proces selekcji źródeł do bazy Web of Science Core Collection?
  • Dlaczego indeksowana jest tylko pewna grupa czasopism?
  • Jakie kryteria muszą spełniać materiały w bazie?
Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć poniżej. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection
7 marca 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
27 marca 2017 r., godz. 15:00 - zarejestruj się
29 marca 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection
10 marca 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
28 marca 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
29 marca 2017 r., godz. 15:00 - zarejestruj się

Selekcja książek do Web of Science Core Collection
27 marca 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
28 marca 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
29 marca 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

EndNote online*
Tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów
7 marca 2017 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

Wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych
10 marca 2017 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

* Powtórka szkoleń styczniowych na prośbę użytkowników platformy Web of Science.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom