piątek, 24 marca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
W dniach 10-11 maja 2017 r. w Kielcach odbędzie się kolejna edycja Dni NCN. Jak informuje Narodowe Centrum Nauki jednym z ich elementów będą warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Zgodnie z informacjami NCN warsztaty są adresowane do osób, które:
  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.
Tematyka warsztatów będzie obejmowała następujące zagadnienia:
  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • zagadnienia dotyczące rzetelności badań naukowych,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku i kosztorysów,
  • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.
Szczegółowe informacje o zapisach na warsztaty można znaleźć na stronie internetowej NCN.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom