czwartek, 16 marca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Zwiększenie miesięcznych limitów wynagrodzeń, podwyższenie rocznego limitu budżetu w konkursie Preludium, zwiększenie kosztów pośrednich oraz przejście na wyłącznie elektroniczne składanie wniosków - to najważniejsze zmiany, które Narodowe Centrum Nauki wprowadził w regulaminach konkursów Opus 13 i Preludium 13.

Zmiany w Preludium 13


Najważniejsze zmiany wprowadzone zostały w ramach konkursu Preludium 13. Od obecnej edycji wnioskodawcy tego adresowanego do osób bez doktoratu konkursu mają możliwość zaplanowania wyższych wynagrodzeń. Dotychczas na wynagrodzenia można był przeznaczyć do 1 tys. zł miesięcznie. Limit został podniesiony o 50% i obecnie wynosi do 1,5 tys. zł miesięcznie.

Narodowe Centrum Nauki podniosło też roczne limity budżetu projektu. Na każdy rok realizacji projektu można obecnie otrzymać o 10 000 zł więcej. Aktualne limity przedstawiają się następująco:
  • projekt 12 miesięcy - do 60 000 zł;
  • projekt 24 miesiące - do 120 000 zł;
  • projekt 36 miesięcy - do 180 000 zł.
Zmiana w Opus 13

Z podwyższonych miesięcznych limitów wynagrodzeń mogą skorzystać także wnioskodawcy w konkursie Opus 13. Obecne limity są następujące:
- w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 3 tys. zł dla jednej osoby;
  • 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
  • 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
- w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
  • 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.
Podwyższona została również kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla kierownika projektu, który planuje swoje pełnoetatowe zatrudnienie. Obecny limit to 150 tys. zł rocznie (kwota zawiera wszelkie koszty po stronie pracodawcy i pracownika).

W konkursie Opus wprowadzona została także zmiana dotycząca maksymalnej wysokości kosztów pośrednich. Od 15 marca 2017 r. mogą one wynosić nie więcej niż 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem "Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania". Warto pamiętać, że podmiot  realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

W obu konkursach NCN zdecydowało także, że od tej edycji konkursów kierownik projektu, przedstawiając swój dorobek naukowy, będzie mógł, oprócz przedstawienia najważniejszych publikacji, wskazać również te prace, które są przyjęte do druku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami cała procedura składania wniosku prowadzona będzie tylko drogą elektroniczną.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom