poniedziałek, 27 marca 2017


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Budżet konkursu wynosi 43 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioskodawcą w konkursie możę być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która w swojej strukturze posiada akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów oraz nie otrzymała dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez IP konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015.

Jak czytamy w ogłoszeniu konkursowym:
Projekty w przedmiotowym konkursie muszą obejmować zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.


Maksymalna wartość projektu zależy od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów - 700 000 zł,
  • dla uczelni kształcących 4001 – 12000 studentów - 1 500 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 500 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom